ÁSZF - Unicam Magyarország Kft.
Szechenyi
Címünk: Budapest, Kőszeg u. 27 Tel: 1-2215536 Fax: 1-2215543 E-mail: unicam@unicam.hu

ÁSZF


I. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek ( a továbbiakban: ÁSZF) a UNICAM Magyarország Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-265080; székhely: 1144 Budapest Kőszeg utca 29; adószám: 10853940-2-42), azaz a Vállalkozó valamint a Megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejött, a Vállalkozó által értékesített árukkal és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések általános szerződési feltételeit, a Vállalkozó és a Megrendelő (a továbbiakban a Vállalkozó és a Megrendelő ketten együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSZF a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött egyedi, értékesített Termék szállítására vonatkozó Megrendelést vagy Szerződést, vagy Szervizszolgáltatásra vonatkozó szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kiegészíti, azzal együtt alkalmazandó.

Vállalkozó nyilatkozik, hogyaz ÁSZF egyetlen rendelkezése sem tér el lényegesen a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.

A Megrendelés Vállalkozó számára történő megküldésével és a Szerződés aláírásával a Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy az ÁSZF-et a Vállalkozó korábban elérhetővé tette és így annak tartalmát a Megrendelő megismerte és megértette, valamint azt kifejezetten elfogadja és alkalmazni rendeli.

Ha az ÁSZF valamely rendelkezése a Szerződésben meghatározott feltételtől eltér, a Szerződésben meghatározott feltétel érvényesül. Felek továbbá az ÁSZF rendelkezéseitől egyező akarattal, a Szerződésben kifejezetten eltérhetnek.

A teljes dokumentum letöltése